ORGANISATIE

Het onbezoldigde stichtingsbestuur bestaat in 2021 uit:

John Janssen voorzitter  – Nelleke van Reijen secretaris  – Anita Graumans penningmeester

Hoofdlijnen Beleidsplan 2021 -2022. Wij ondersteunen het Breda Jazz Festival door:

Het inzamelen van geld waarmee het mogelijk wordt om gewenste solisten of een band naar het festival te halen.

Met de organisatie van een Vriendenmiddag voor de Vrienden en voor gasten waarbij naast muziek ook informatie wordt verstrekt over het komende festival.